Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Mobility scheme for artists and/or culture professionals
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Education,Youth, Sport and Culture (EAC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/05/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
31/08/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
EAC-18-2018-Annex 2 declaration-honour-en-march 2016
Annex 2 declaration-honour-en-march 2016
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
24/05/2018
English (en)