Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Bathymetry - High Resolution Seabed Mapping
Αναθέτουσα αρχή:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
08/06/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/07/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Annex 4: Power of attorney
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
04/06/2018
English (en)