Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Please note that the deadline for submission of tenders has been changed to 01/08/2018 and the deadline for request for clarifications to 24/07/2018
Τίτλος:
Software Development Services
Αναθέτουσα αρχή:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
08/06/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
01/08/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
8. Technical annex C - 9778
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
05/06/2018
English (en)