Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Location de mobilier de bureau et événementiel pour courte durée
Αναθέτουσα αρχή:
Council of the European Union
Ημερομηνία έναρξης:
16/06/2018
Προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος:
06/03/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Déclaration sur l’honneur
Άνευ αντικειμένου
Υπεύθυνη δήλωση
06/06/2018
français (fr)