Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Promoting alternatives to animal testing through the development of eLearning to...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
16/06/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
27/07/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Invitation to tender
Άνευ αντικειμένου
Πρόσκληση
06/06/2018
English (en)