Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Supply of statistical services for purchasing power parities (PPPs) for capital ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG EUROSTAT
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
27/03/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
23/05/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Purchasing Power Parities (PPPs) for capital goods
Invitation to Tender
Άνευ αντικειμένου
Πρόσκληση
19/03/2014
English (en)