Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Support Services for the Organisation of Communication and Information Activitie...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/06/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
17/09/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Draft Framework Contract
Άνευ αντικειμένου
Σχέδιο σύμβασης
18/06/2018
English (en)