Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Framework Contract on Services related to the Coordination and Provision of Supp...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/08/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
31/10/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Invitation to tender (signed)
Formal invitation to tender
Άνευ αντικειμένου
Πρόσκληση
20/06/2018
English (en)