Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Cleaning services for the premises of the EU-House in Budapest, Hungary
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Communication (COMM)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
30/05/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/09/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Annex II - editable
word version of Annex II
Άνευ αντικειμένου
Λοιπά
27/06/2018
English (en)