Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Mainstreaming climate change into the CSF Funds 2014–2020.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
05/05/2012
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
18/06/2012
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Invitation to tender
Cover letter for tenderers
Άνευ αντικειμένου
Πρόσκληση
30/04/2012
English (en)