Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Support to the European Commission in the deployment of ERTMS on Core and Compre...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
14/07/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/09/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Draft contract
Άνευ αντικειμένου
Σχέδιο σύμβασης
29/06/2018
English (en)