Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Suministro de electricidad y de gas
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
26/06/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
31/07/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Propuesta económica - Lote 2 Nueva versión
Propuesta económica - Lote 2 Nueva versión
2
Λοιπά
06/07/2018
español (es)