Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Implementation of a programme of exchanges of good practices on gender equality
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
14/07/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
18/09/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Annex 3 - draft contract
Άνευ αντικειμένου
Σχέδιο σύμβασης
09/07/2018
English (en)