Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Access to an Industry and Services database
Αναθέτουσα αρχή:
European Innovation Council and Small and Medium-sizedEnterprisesExecutive Agenc...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/08/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
31/08/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Annex 7 - Financial Offer
Άνευ αντικειμένου
Πρόσκληση
27/07/2018
English (en)