Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Mejoras en el aire acondicionado
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
04/08/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/09/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Convocatoria de licitación
Άνευ αντικειμένου
Πρόσκληση
30/07/2018
español (es)