Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
European Training Programme in Entrepreneurship for Educators
Αναθέτουσα αρχή:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/08/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/01/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Annex 5: Letter of intent for sub-contractors
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
09/08/2018
English (en)