Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Additional information has been added on page 21 and 31 of the Technical Specifications
Τίτλος:
Provision of interim Services for EASO in Italy
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Asylum (EUAA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
06/09/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/10/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Timesheet template
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
29/08/2018
English (en)