Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Helpdesk and Other Support Services to the EURES Portal
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/09/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
17/12/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Declaration on honour
Declaration on honour
Άνευ αντικειμένου
Υπεύθυνη δήλωση
12/09/2018
English (en)