Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Laboratory analyses of soil samples collected in the context of the LUCAS 2012 s...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/05/2012
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/07/2012
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Invitation to tender
Cover letter for tenderers
Άνευ αντικειμένου
Πρόσκληση
10/05/2012
English (en)