Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Chafea/2017/Health/32 Concerning Lifestyle Medicine
Αναθέτουσα αρχή:
Consumer, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
10/10/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/11/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
03-H_2017_32-submission_form
submission form
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
11/10/2018
English (en)