Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Chafea/2017/Health/32 Concerning Lifestyle Medicine
Αναθέτουσα αρχή:
European Health and Digital Executive Agency (HaDEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
10/10/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/11/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
06-H_2017_32_draft_contract
draft contract
Άνευ αντικειμένου
Σχέδιο σύμβασης
11/10/2018
English (en)