Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Translation Services Into Croatian, German, Irish, Polish, Romanian and Spanish
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Translation
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
06/11/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/12/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Annex II to the Model Framework Contract
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
25/10/2018
English (en)