Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Provision of Maintenance and Development Services for the Websites of the Agency...
Αναθέτουσα αρχή:
Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
27/10/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
05/12/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Legal entity_public law body
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
26/10/2018
English (en)