Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Please note that a new Framework contract has been uploaded in the document library for this tender in order to comply with the new Financial Regulation and the data protection rules.
Τίτλος:
Delivery of Video Remote Interviews
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
15/11/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/02/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Annex 7 to Technical Specifications
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
09/11/2018
English (en)