Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Supply, Installation and Maintenance of a Modular Liquid Chromatographic Triple ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Geel (JRC-GEE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/11/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/01/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
2. Financial offer
Financial offer form
Άνευ αντικειμένου
Price schedule
22/11/2018
English (en)