Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Lieferung von Handschuhen für Handschuhkästen
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Karlsruhe (JRC-KRU)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/12/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
25/01/2019
Κατάσταση:
Ακυρώθηκε μετά τη δημοσίευση
Στοιχεία εγγράφου
2.1 Spezifikationen Teil 1 Administrativer Anhang
Tender specifications - Part 1
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
05/12/2018
Deutsch (de)