Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Land as an environmental resource.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/05/2011
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/07/2011
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Tender Specifications
Terms of reference
Άνευ αντικειμένου
Τεχνικές προδιαγραφές
18/05/2011
English (en)