Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Support for Social Statistics Protection
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG EUROSTAT
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/12/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
18/02/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Tender specifications
Άνευ αντικειμένου
Τεχνικές προδιαγραφές
13/12/2018
English (en)