Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Supporting Fluorinated Greenhouse Gas Policies (4 Lots)
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/12/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
25/02/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Tender Specifications
Terms of reference
Άνευ αντικειμένου
Τεχνικές προδιαγραφές
20/12/2018
English (en)