Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Personalised Conference and Promotional Materials
Αναθέτουσα αρχή:
EUROJUST
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
21/01/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
21/02/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Annex 3 Agencies and Networks logos. Eurojust logo full
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
14/01/2019
English (en)