Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Maritime transport greenhouse gas data collection and management.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
26/05/2012
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
06/07/2012
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Model Service Contract
Model Service Contract
Άνευ αντικειμένου
Σχέδιο σύμβασης
15/05/2012
English (en)