Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Annex 3 to the tender specifications (Financial Offer) has been replaced. Please ignore other versions of Annex 3 which have been uploaded as additional documents.
Τίτλος:
Provision of hotel, restaurant and local transport services bookings for groups ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Communication (COMM)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
15/02/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/03/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Annex 3 to Framework Contract - Model booking form
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
12/02/2019
English (en)