Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Support to the Implementation of the Reconstruction of the Public Lighting Syste...
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
04/03/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/04/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Declarations and other templates
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
22/02/2019
English (en)