Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Study on the remuneration of authors of books and scientific journals, translato...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Financial Stability, Financial Services and Capital Mark...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
16/07/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
27/08/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Annexes
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
04/07/2014
English (en)