Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Soil and water in a changing environment (originally published in the PIN OJ S 3...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/05/2012
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
05/07/2012
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Model Study Contract
Model Study Contract
Άνευ αντικειμένου
Σχέδιο σύμβασης
21/05/2012
English (en)