Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Appel d’offres nº 06D10/2019/M007 — lot 82 — gardiennage et nettoyage du chantie...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/03/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
13/05/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Cahier d'engagement (.pdf)
Άνευ αντικειμένου
Λοιπά
12/03/2019
français (fr)