Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Framework Service Contracts for Providing Assistance for Quality, Laboratory, En...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
08/04/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
17/05/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
2. Lot 2 Draft Contract
2
Σχέδιο σύμβασης
02/04/2019
English (en)