Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Service contract to support the development of a BREF on hydrocarbon exploration...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/08/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/09/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Tender Specifications
Terms of reference
Άνευ αντικειμένου
Τεχνικές προδιαγραφές
28/07/2014
English (en)