Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
ECHO/B3/SER/2019/07 Pilot Training Course for Burns Assessment Teams
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for European Civil Protection and Humanitarian Aid Opera...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/04/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
24/05/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
2. Tender Specifications
Tender Specifications
Άνευ αντικειμένου
Λοιπά
12/04/2019
English (en)