Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
EU Centre of Expertise for Victims of Terrorism
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/05/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
25/06/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Annex 2 - financial form
Άνευ αντικειμένου
Price schedule
25/04/2019
English (en)