Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Multiple Cascading Framework Contracts for Training Services for the Staff of th...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/05/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
02/07/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Tender specifications Lot 1 - Annex 4 - Financial Tender Form
1
Price schedule
20/05/2019
English (en)