Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Multiple Cascading Framework Contracts for Training Services for the Staff of th...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/05/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
02/07/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Tender specifications Lot 2 - Annex 5 - Technical and professional capacities
2
Παραρτήματα
20/05/2019
English (en)