Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Development and Organisation of Training for Lawyers on Anti-money Laundering an...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
27/05/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
09/07/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
invitation to tender
Άνευ αντικειμένου
Πρόσκληση
20/05/2019
English (en)