Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Entreprise générale pour la maintenance et les travaux de second-œuvre dans les ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/04/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/06/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Questions-Réponses Série 2 - Annexe
Άνευ αντικειμένου
Λοιπά
24/05/2019
français (fr)