Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Technical Assessment of Transport Fuel Quality Parameters
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
13/06/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/08/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Draft study contract
Draft study contract
Άνευ αντικειμένου
Σχέδιο σύμβασης
06/06/2019
English (en)