Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Contract for SAT-AIS Data Service
Αναθέτουσα αρχή:
European Maritime Safety Agency
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/06/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/08/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Annex B.01 Invitation to tender
Άνευ αντικειμένου
Πρόσκληση
11/06/2019
English (en)