Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Framework Contract for Provision of Interpretation Services
Αναθέτουσα αρχή:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/06/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/07/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Annex III - draft FWC service contract
Άνευ αντικειμένου
Σχέδιο σύμβασης
18/06/2019
English (en)