Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Provision of interim staff services for Frontex
Αναθέτουσα αρχή:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/06/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/07/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Annex VI
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
19/06/2019
English (en)