Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Services Related to the Enhancement of the Erasmus+ App
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Education,Youth, Sport and Culture (EAC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/06/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/08/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Annex 3 - Declaration honour - en (odt)
Άνευ αντικειμένου
Υπεύθυνη δήλωση
21/06/2019
English (en)