Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Services Related to the Enhancement of the Erasmus+ App
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Education,Youth, Sport and Culture (EAC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/06/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/08/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Annex 6 - Power of Attorney - en (docx)
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
21/06/2019
English (en)